تبلیغات
Mᴀɢɪᴄᴀʟ Aɴɪᴍᴇ - darling in the franxx ~ mitsuru & kokoro# -->フランネルの最愛の人
اوتاکو بیدم *-* اوتاکو ها و انیمه لاور ها بیان تو *.*


darling in the franxx ~ mitsuru & kokoro# -->フランネルの最愛の人


شنبه 6 مرداد 1397♦ 11:53 ق.ظ♦ ♡мɒo♡тɒмɒii♡ ♦
یــــو ^.^
اومدم بـا عـکـس هـای مـیـتـسـورو و کـوکورو ^.^
از انـــیـــمــه ی "دارلـــیـــنـــگ در فــرنکس"
اولا خوشم نمیومد ولی بعدا خیلی خوشم اومد ^0^
بـه شیـپ ایـن دوتـا هـم بـسی عشق میوزرم T^T
آخــر انـیمــه هـم بــا هــم ازوداج میـکونن T^T
و صــاحـب یــه بـچه ی کاوایی هم میشن T^T ...
از کــوکــورو خــیـــلــی خــوشـــم نــمـیومد :|
ولــی مـیـتـسـورو رو خـــیــلـی مـیـدوسـتم T^T
ادامه ^^
هیرو و زروتو ... عاشقان همیشه در صحنه 
گوزارش تیلیویزیونی 
اینجا کوکورو جانمان داشت تمرین بچه داری میکرد 
اینا عکسای عروسیشونه T^T ...
عاشق این قسمتش بیدم T^T...
این هم عکس های آن طفل گوگولی که عرض نمودم 
اسمشو گذاشتن آی *^*
یعنی عشق ^^   انیمه   عکس انیمه ای   دارلینگ در فرنکس   darling in the franxx   kokoro   mitsuru
   
<

پشتیبانی