تبلیغات
Mᴀɢɪᴄᴀʟ Aɴɪᴍᴇ - Shintsro kisaragi - #:|
اوتاکو بیدم *-* اوتاکو ها و انیمه لاور ها بیان تو *.*


Shintsro kisaragi - #:|


دوشنبه 15 مرداد 1397♦ 09:32 ب.ظ♦ ♡мɒo♡тɒмɒii♡ ♦
شینتارو کیساراگی در 18 سالگی × شینتارو کیساراگی در 15 سالگی 
«بلوغ!» 
شما غلط انجامش دادید! 
«انیمه ی : Mekakocity Actors»
+شینتارو رو خیلی دوس دارم ._.

   انیمه   Mekakocity Actors   shintsro   kisaragi   shintsro kisaragi
   
<

پشتیبانی