تبلیغات
Mᴀɢɪᴄᴀʟ Aɴɪᴍᴇ - دانلود اپنینگ و اندینگ انیمه ی ×just because× ~ و Behind . over and over ه#yanagi nagi
اوتاکو بیدم *-* اوتاکو ها و انیمه لاور ها بیان تو *.*


دانلود اپنینگ و اندینگ انیمه ی ×just because× ~ و Behind . over and over ه#yanagi nagi


پنجشنبه 1 شهریور 1397♦ 11:37 ق.ظ♦ ♡мɒo♡тɒмɒii♡ ♦
یـــو :')
اومـدم با انـدیـگ و اپنیــنگ just because
آهـــنـــگـش خــیلی خیلی قــشــنگه :")
خــوانـنـدش یـانــاگــی نــاگـی هستش 
کـــه مــــن بــســی مــیــدوستمش :")
حالا شاید بعدا بازم از آهنگاش گذاشتم T^T
Opening *بکیلیکین روی عکس*
Ending *بکیلیکین روی عکس*


   just because   over and over   Behind   yanagi nagi   Opening   Ending
   
<

پشتیبانی