تبلیغات
Mᴀɢɪᴄᴀʟ Aɴɪᴍᴇ - Avengers 3 ~ Infinity war ×مرگ مرگ مرگ مرگ ... کوفت!× 2018
اوتاکو بیدم *-* اوتاکو ها و انیمه لاور ها بیان تو *.*


Avengers 3 ~ Infinity war ×مرگ مرگ مرگ مرگ ... کوفت!× 2018


دوشنبه 5 شهریور 1397♦ 01:26 ب.ظ♦ ♡мɒo♡тɒмɒii♡ ♦
درود -___-
بچه ها من اعصابم به شدت خط خطیه!!!
شمـا مـارول (Marvel) رو دنـبال میکنید؟!
اَونـــجـــرز (Avengers) رو چــــــی؟!؟!
جنگ ابدیت یا همون اونجرز3 رو دیدین؟!
هـمـونـی کـه مرداد امسال قرار بود بیاد؟!
و هــمـونی که عین خر منتـظرش بودم؟!
همتونی که برا دیدنش خودمـو میکشتم؟!
ایـن همه منتظر موندم با زیر نویس بیاد ،
تــا بـــتـــونــــم عیــن آدم ببینمش؟!
شما دیدینش؟!
پــر از مــــرگ بود پـــــر از مــــرگ!!!!
هــمــه ی قــهــرمــان هــای زندگیم ...
روح هــــمــــشـــون شـــــاد -____-
دیـقه ی اول که با مرگ لوکی شروع شد :(
هــعـــی خدا من عاشق لوکـی بودم T_T
تــور خــیلــی زشـــت شـده بود T___T
چــشمـش کور شده بود و موهاشم کوتاه
 تـازه پــتــکشــم شــکــستــه بود T_T
(خــواهـــرش شـــیـــکونـــده بـــود)
بـمـیـرم براش چه رنــج هــا کـه نکشید T_T
(اینجا تازه به کمک کاپیتان اینا اومده بیدT~T)
(بــا یــه حـرکـت هـمشونو درو کرد *ــــــ*)
دکـتر استرنج مرد ویژن مرد گـامـورا مرد ...
تور هم که تا مرز مرگ رفت و برگشت T_T
ویــژن بــدبخـــت دو بــــار مــرد T_T
طفلـــک داشــت زندگیـــشو میکرد T_T
اومـــدن بـــدبخـــتـو سـقط کردن T_T
لوکـــی T__T مردددد T__T
(لحظات آخر زندگانیش T_T)
آخـرش آخـرش خــیلـیییی بد بود -.-
اوناییم که مونده بودن پودر شدن T_T
بـــاکــــی عزیزم T___T
اسپایـدر مــن عزیزم T_T
بلــک پــنــتر جانم T_T
ســم ویـلـســونT___T
گروت هم همچنیـن T_T 
واعی مانتیس جونم T_T
خـــــدااااااااعععع T__T
هـمشون مردننن T___T
از همه بد تر باکی روم تاثیر گذاشته بیدهT_T
عـــاشق باکیــم عـــــی خـودااااا T____T
خــیـــلــی جــینگولیه خیلی خوبه T___T
تنها خوبی فیلم این بود که آیرون من زنــده موند*ـ*
مـــن عــــاشـــــق تــونـی عم خـیلی خوبه T_T
تا آستانه ی مرگ رفت ولی استرنج نجاتش داد T_T
هعی خدا T---T خودشم مرد T---T
آخــه چــرا شـخصی با این ابهت ...
بـــایـــد هلــاک بشه هااااعععع؟؟؟
جالب ترین چیز این بود که مرد مورچه ای نبود :|
واقــعا چــــرا؟ T~T 
به کدامین گناه؟ T~T
شایدم نخواستن بکشنش برا همون نیاوردنش :|
دیشــب کـــلا نتونــستم بخوابم T~T 
تقریبا یه سال منتظر این فیلم بودم T~T
ایــــنــــم نتــیــجـش T~T
اسپـویــل ایـــنــا هم ندیدم 
چون میخواستم سورپرایز شم :|
بـیــا ایـــنم نتـــیـجش T~T
کامــــلا سورپــرایـز شدم T~T
اه T________T
یه کم از خوبیاش بگیم -.-
اولا کـه خــیـــلی خــفــن ساخته بودنش!!
نســبــت بــه بـقیه ی فیلما طـبیعی تر بود!
استــارک لـــعـنتی خیلی پیشرفت کرده بود!
لـــبـــاســاش و ایـــنا خـفن تـر شده بود!!
به اسپایدر منم یه لباس فلزی جدید داده بود!
(روحش شاد T_T همیشه تو قلب ماییT_T)
کاپیتان خیلی نقش خیاری داشت :|
تـقــریــبــا هیــچ کاری نکرد =_=
ویژن هم خیلی ماست بود :|
از قدرتاش استفاده نمیکرد |:
هدف؟!=_=
(نگاهی سریع به مرگ های این دوره :|)
مطمئنم 4 هم داره =___=
من قبل از دیدن چاهارش نمیمیرم =____=
همین دیگه من برم به عزاداریم برسم =__=

   Avengers 3   Infinity war   Marvel
   
<

پشتیبانی